Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

Stopnie harcerskie i instruktorskie

System składa się z próby harcerki/harcerza i sześciu stopni:

 • Ochotniczka / Młodzik

Oznaczenie stopnia - Ochotniczka / Młodzik

 • Tropicielka / Wywiadowca

Oznaczenie stopnia - Tropicielka / Wywiadowca

 • Pionierka / Odkrywca

Oznaczenie stopnia - Pionierka / Odkrywca

 • Samarytanka / Ćwik

Oznaczenie stopnia - Samarytanka / Ćwik

 • Harcerka Orla / Harcerz Orli

Oznaczenie stopnia - Harcerka Orla / Harcerz Orli

 • Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej

Oznaczenie stopnia - Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej

Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

 • harcerki i harcerze:
  Ochotniczka / Młodzik
  Tropicielka / Wywiadowca
 • harcerki starsze i harcerze starsi:
  Pionierka / Odkrywca
  Samarytanka / Ćwik
 • wędrowniczki i wędrownicy:
  Harcerka Orla / Harcerz Orli
  Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej

 • Regulaminy i wymagania
  Regulamin stopni
  Pobierz