Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

Konto

Nasz Szczep posiada subkonto przy koncie Hufca ZHP Pruszków, na które wpływają wszystkie wpłaty

Numer konta: 2911 4010 1000 0024 1284 0010 02

Dane do przelewu:
Choragiew Stołeczna ZHP
Hufiec Pruszków
ul. Jasna 2
05-804 Pruszków

Dodatkowa składka zadaniowa

Dodatkowa składka (członkowska) zadaniowa jest przeznaczana na pokrycie kosztów udziału członka ZHP w harcerskiej Akcji Letniej i Zimowowej, wynikającym z zasad i metod pracy w ZHP. Czyli jest to składka na realizację zadań, w tym zadań pożytku publicznego, wykonywanych przez harcerskie jednostki. Wysokość tej składki określa każdorazowo organizator zadania i nie może ona przekroczyć kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Prosimy zatem o wpisywanie n/w formuły na przelewach HAL i HAZ, oraz biwaków rajdów, itp
Np. Dodatkowa składka zadaniowa, Jan Kowalski zimowisko w Brańszczyku, nr i nazwa drużyny

Darowizna na cele statutowe

Darowizna na cele statutowe - wszystkie wpłaty na inne cele niż HAL i HAZ (odzież, itp) Prosimy zatem o wpisywanie n/w formuły na przelewach
Np. Darowizna na cele statutowe, Jan Kowalski, (odzież, itp), nr i nazwa drużyny

Darowizna może być równiez formą pomocy dla szczepu. Wtedy należy w tytule przelewu wpisać:
Darowizna na cele statutowe, Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"

Darowizna jest bezwrotna.
Darczyńca może odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania. Szczegóły

Informacje o finansach szczepu

Rodzice mają prawo wiedzieć na co wydajemy pieniądze. Na każdym zebraniu jest przekazywana informacja o stanie finansowym środowiska. Również na żądanie rodziców, podczas dyżuru komendanta, taka informacja jest do wglądu
Każde środowisko ma swoją książkę finansową i prowadzi szczegółowy zapis operacji finansowych