Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

Konto

Nasz Szczep posiada subkonta przy koncie Hufca ZHP Pruszków, na które wpływają wszystkie wpłaty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer konta konta głównego szczepu: 29 1140 1010 0000 2412 8400 1002

Na to konto wpływają wszystkie wpłaty dotyczące rajdów, wycieczek, umundurowania szczepu oraz darowizn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer konta do wpłacania skladek członkowskich: 07 1140 1010 0000 2412 8400 1010

Na konto wwpływają tylko składki członkowskie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer konta do wpłat na Harcerską Akcję Letnią i Zimową: 77 1140 1010 0000 2412 8400 1011

Na to konto wpływają tylko wpłaty za obóz i zimowisko

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa składka zadaniowa

Dodatkowa składka (członkowska) zadaniowa jest przeznaczana na pokrycie kosztów udziału członka ZHP w harcerskiej Akcji Letniej i Zimowowej oraz innych działań programowych, wynikającym z zasad i metod pracy w ZHP. Czyli jest to składka na realizację zadań, w tym zadań pożytku publicznego, wykonywanych przez harcerskie jednostki. Wysokość tej składki określa każdorazowo organizator zadania i nie może ona przekroczyć kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Prosimy zatem o wpisywanie n/w formuły na przelewach HAL i HAZ, oraz biwaków rajdów, itp
Np. Dodatkowa składka zadaniowa, Jan Kowalski zimowisko w Brańszczyku, nr i nazwa drużyny

Składka członkowska

Wpłacając skladkę w tytule należy wpisać:
Składka członkowska za rok........, imię i nazwisko członka ZHP, numer i nazwa drużyny

Darowizna na cele statutowe

Darowizna na cele statutowe - wszystkie wpłaty na inne cele niż HAL i HAZ (odzież, itp) Prosimy zatem o wpisywanie n/w formuły na przelewach
Np. Darowizna na cele statutowe, Jan Kowalski, (odzież, itp), nr i nazwa drużyny

Darowizna może być równiez formą pomocy dla szczepu. Wtedy należy w tytule przelewu wpisać:
Darowizna na cele statutowe, Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"

Darowizna jest bezwrotna.
Darczyńca może odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania. Szczegóły

Informacje o finansach szczepu

Rodzice mają prawo wiedzieć na co wydajemy pieniądze. Na każdym zebraniu jest przekazywana informacja o stanie finansowym środowiska. Również na żądanie rodziców, podczas dyżuru komendanta, taka informacja jest do wglądu
Każde środowisko ma swoją książkę finansową i prowadzi szczegółowy zapis operacji finansowych