Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

Informacje podstawowe

• ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce; • ZHP wychowuje dobrych ludzi; • ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym; • ZHP zrzesza i obejmujemy opieką prawie 140 tys. dzieci i młodzieży; • ZHP posiada ponad 10 tys. społecznych instruktorów – wychowawców; • każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub krewnych są harcerzami; • 74% Polaków ufa harcerstwu; • ZHP to organizacja o ponad 100-letniej tradycji; • ZHP to strażnik tradycyjnych wartości; • ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy; • to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych

Misja

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Jak to zrobić?

Jak przekazać 1% podatku harcerzom ze Szczepu "Szaniec"? To proste!

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego”, czyli konkretnej drużyny harcerskiej, otrzymasz w wybranej chorągwi lub hufcu.

 

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000268913..

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel - Hufiec Pruszków, Szczep "Szaniec"). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

 

Co dzięki temu Państwo zyskują?

* radość dzieci - za zebrane pieniądze będą przekazane drużynom do wykorzystania na realizowanie zadań programowych;
** czas - nie muszą Państwo sami wpłacać pieniędzy;
*** pieniądze - nie płacą Państwo za opłaty manipulacyjne (poczta/bank);
****gwarancję - dobrego zainwestowania Państwa pieniędzy;
Ze środków uzyskanych z Akcji "1% dla Szczepu "Szaniec ":
-- dofinansowujemy biwaki i wycieczki,
-- kupujemy materiały programowe (materiały biurowe, nagrody, naszywki itp),
-- finansujemy zakup sprzętu obozowego.
-- finansujemy zakup sprzętu sportowego

Dziękujemy

Bardzo serdecznie dziękujemy za każdą deklarację jednego procenta. Każda złotówka się liczy. Dzięki temu łatwiej nam przygotowywać i prowadzić zajęcia, są pieniądze ma materiały i na bieżące wydatki szczepu. Dziękujemy za każdy gest wsparcia.